Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Yhteystiedot:
GladCaravan (y-tunnus 2794889-7)
Muikuntie 26
90470 Varjakka
Puh. +358 40 847 0644

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pentti Juutinen
gladcaravan@gmail.com

3. Rekisterin nimi
GladCaravanin asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa, palvelujen kehittämistä ja markkinointia varten verkkopalvelutoiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö
Palvelussa käsitellään seuraavia asiakkaaseen liittyviä tietoja tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tunnistamis- ja käyttötiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot ja muut rekisteröidyn antamat lisätiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä varauksia, ostoja tai muita yhteydenottoja.

7. Tietojen luovutus
GladCaravan ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. GladCaravan voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin vain mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakkaaseen liittyvään tietoon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa palvellakseen asiakasta.